03.12.21
כ"ט כסלו התשפ"ב
$
₪3.16
£
₪4.21
₪3.58
$56,890.70
ת"א 35
ת"א 125