20.10.21
י"ד חשון התשפ"ב
$
₪3.22
£
₪4.45
₪3.76
$66,290.50
ת"א 35
ת"א 125