19.05.21
ח' סיון התשפ"א
$
₪3.34
£
₪4.60
₪3.92
$42,578.59
ת"א 35
ת"א 125