12.04.24
ד' ניסן התשפ"ד
$
₪3.74
£
₪4.69
₪4.01
$70,679.78
ת"א 35
ת"א 125