18.01.22
ט"ז שבט התשפ"ב
$
₪3.12
£
₪4.27
₪3.57
$42,364.49
ת"א 35
ת"א 125