20.09.20
ב' תשרי התשפ"א
$
₪3.42
£
₪4.44
₪4.05
$10,895.53
ת"א 35
ת"א 125