14.07.24
ח' תמוז התשפ"ד
$
₪3.62
£
₪4.69
₪3.94
$60,029.58
ת"א 35
ת"א 125