14.08.20
כ"ד אב התש"פ
$
₪3.40
£
₪4.46
₪4.03
$11,713.91
ת"א 35
ת"א 125