23.07.21
י"ד אב התשפ"א
$
₪3.34
£
₪4.60
₪3.92
$32,216.03
ת"א 35
ת"א 125