28.09.21
כ"ב תשרי התשפ"ב
$
₪3.21
£
₪4.41
₪3.77
$41,890.36
ת"א 35
ת"א 125