19.05.22
י"ח אייר התשפ"ב
$
₪3.38
£
₪4.18
₪3.55
$29,070.57
ת"א 35
ת"א 125