05.07.22
ו' תמוז התשפ"ב
$
₪3.51
£
₪4.25
₪3.66
$19,472.83
ת"א 35
ת"א 125