25.11.20
ט' כסלו התשפ"א
$
₪3.34
£
₪4.47
₪3.97
$19,019.76
ת"א 35
ת"א 125