20.01.21
ז' שבט התשפ"א
$
₪3.24
£
₪4.42
₪3.94
$34,143.67
ת"א 35
ת"א 125